Nakladatelství Radek Veselý
Nakladatelství Radek Veselý
    Vše o nákupu  |  Kontaktujte nás         

Nemáte žádné zboží v košíku.

Učebnice, vypracované maturitní otázky, příprava na příjímací zkoušky na SŠ, příprava na příjímací zkoušky na VŠ, učebnice na SŠ, učebnice na VŠ, příjímací zkoušky


Opakujeme si k maturitě Biologie 

Opakujeme si k maturitě Biologie


 Kategorie: Maturni otazky


Opakujeme si k maturitě Biologie šperky, prsteny, náušnice
Opakujeme si k maturitě Biologie

Kód produktu:
nezadán

Výrobce:
Ing. Jitka Mudrychová

Dostupnost:
skladem / ihned k dodání

Naše cena:
139,- Kč
Počet:   


Opakujeme si k maturitě Biologie

ISBN: 80-86376-02-8, Formát: A5, Počet stran: 120


Témata:


1. Buňka (ukázka) 
2. Viry
3. Prokaryota
4. Houby a nesemenné rostliny
5. Semenné rostliny
6. Biologie rostlin (obecně)
7. Necélómoví živočichové
8. Célomoví bezobratlí živočichové
9. Kruhoústí, Strunatci: Pláštěnci, Bezelbeční, 
    Obratlovci (Bezčelistnatci a Čelistnatci)
10. Obojživelníci, Plazi
11. Ptáci, Savci
12. Metabolismus
13. Fotosyntéza a respirace
14. Dědičnost
15. Imunitní regulace
16. Hormonální regulace
17. Regulace nervová, smysly
18. Dýchání
19. Oběh
20. Trávení
21. Vylučování
22. Centrální a periferní nervová soustava
23. Svalstvo
24. Kosti
25. Evoluce
1. Buňka


Je tvořena cytoplazmou oddělenou od okolí cytoplazmatickou membránou. Cytoplazma obsahuje jádro a organely (membránová struktura) sekreční dráhy. Jsou v ní i vláknité útvary tvořící cytoskelet (jeho funkce spjata s oporou a pohybem). Jsou zda také buněčné inkluze představující paraplazmu (což je soubor produktů činnosti buňky). Výjimečně je bezjaderná (př.červené krvinky).


®ivočišná buňka x Rostlinná buňka


Obecná stavba je v podstatě stejná. Rozdíly jsou dány odlišným způsobem výživy. Na rozdíl od živočišné buňky rostlinná má :plastidy, buněčnou stěnu, jiné produkty ukládané v cytoplazmě, větší vakuoly. ®ivočišná buňka - tvarově rozmanitější: nemají buněčnou stěnu a jsou tkáňově a orgánově specializovány.


Cytoplazma


Rosolovitá tekutina, která spojuje všechny struktury v buňce (je z vody, enzymů a částí, z nichž se tvoří různé struktury).


Jádro (nucleus)


Zde je veškerý genetický materiál buňky. Od cytoplazmy je odděleno jadernou membránou, která má v sobě díry (póry) - nejsou volně průchodné, průchod je aktivně řízen. Ve většině jader je i jadérko. Obsahuje chromozómy (diploidní buňka 46), jež jsou v tom jádře stočené.


Cytoplazmatická membrána


Její funkce je oddělit buňku od prostředí, ale ne úplně, nesmí jí bránit v komunikaci s okolím.
Je tvořena dvojitou vrstvou fosfolipidů, bílkovin a její nejsvrchnější část tvoří glykokalyx (ze sacharidů) - ten je obdobou rostlinné buněčné stěny. Plave na ní plno receptorů, důležitých pro příjem signálů z okolí. Je výběrově propustná - rozhoduje o propuštění či výdeji látek. Probíhá přes ni pasivní, usnadněný a aktivní transport látek. Větší částice či molekuly se přes CM dostávají pinocytózou, fagocytózou, exocytózou či endocytózou.


Endoplazmatické retikulum


Systém plochých dutých váčků, má membránovou strukturu. Známe dva typy: hladké a drsné. Na drsném usedají ribosómy, na nichž probíhá syntéza bílkovin. Ukládá a transportuje produkty syntetizované buňkou.


Golgiho komplex


Jeho tvar a množství v buňce závisí na její funkci. Má na starosti postsyntetické úpravy - upraví bílkoviny a pošle je na místo určené. Tato úprava spočívá v odštěpování či navazování částí molekul (př. cukrů). Je funkčně spojen s endoplazmatickým retikulem a přes CM, kterou se dostávají exocytózou ven z buňky.


Produkty (vznik z endoplazmatického retikula nebo golgiho komplexu):


A) Lyzozómy


Váčky kulovitého tvaru uzavřené membránou, obsahují kyselé hydrolázy, které hydrolyzují bílkoviny, NK, cukry, lipidy.
Účastní se trávení vlastních buněčných struktur. Splynou - li s fagozómem stane se z toho celek fagolyzozóm. U rostlinných buněk přebírá jejich funkci většinou vakuola.


B) Cytozómy


Obsahují určité enzymy (užitečné při fotorespiraci či přeměně zásobních cukrů).


Mitochondrie


Jejich úkolem je vyrábět energii ve formě ATP. Mají dvojvrstvou membránu - vnitřní má hodně záhybů - rozsáhlý povrch - na něj vychytává enzymy fungující jako katalyzátory reakcí, štěpících cukry a mastné kyseliny = získání energie. Mají vlastní DNA - mohou se i množit. Jsou schopny řídit svůj metabolismus.


Plastidy


Charakteristické pro buňky zelených rostlin, mají dvojitou membránu.
Chloroplasty - obsahují chlorofyl - zelený
Rodoplasty - fykoerytrin + fykokyan
Teoplasty - chlorofyl + fukoxantin
Leukoplasty - obsahují škrob, jsou v heterotrofních pletivech (kořen, oddenek)
Chromoplasty - jen u vyšších rostlin, způsobují zbarvení květů a plodů - fotosynteticky neaktivní


Cytoskelet


Hustá síť trubic a vláken v cytoplazmě (z bílkovinných polymerů).
Funkce vnitřní opory a zajišťují buněčný pohyb.
A) trubicovitý - mikrotubuly (systém opěrný a pohybový)
B) vláknité - mikrofilamenty a intermediární filamenty
Mikrofilamenty - tvořeny bílkovinou aktin a myozin (kloužou po sobě).
Intermediární filamenty - tvořeny polypeptidy, jejich funkce vnitrobuněčná kostra.


Mikrotubuly - tvoří peptid tubulín, tvoří dělící vřeténko při mitóze.
Centriola-váleček z 9 trojic mikrotubulů, organizuje dělící vřeténko.
Řasinky - vláknité výběžky buňky, určené většinou k pohybu, skládá se z 9 párů mikrotubulů v kole + 1 pár uprostřed . Organizátor mikrotubul je bazální tělísko (kinetosóm) .
Bičík - je struktura podobná řasinkám, je narozdíl od nich v buňce většinou jen 1, ale otáčí se jako mixér - energii bere z protonového proudu.


Paraplazma


Je to samé co inkluze, tedy látky, které vznikají metabolickou činností buňky a hromadí se v cytoplazmě nebo se dostávají zvenčí. Odlišuje se rostlinná od živočišné.
Rostlinná buňka - jde o látky zásobní (dlouhodobá zásobárna energie a uhlíku) nebo konečné produkty metabolismu. Mohou tvořit vnější skelet buňky. Patří sem: metabolické rezervy - škrob, tuky; vakuola - je to velké, membránou ohraničené vodní prostředí. Ve své buněčné šťávě obsahuje cukry, bílkoviny, Ak, látky toxické pro cytoplazmu, enzymy a nějaké ionty.
®ivočišná buňka - vedle metabolických rezerv (zvláště významné ve vaječných buňkách. Patří sem: glykogen - živočišný škrob (v této formě se u živočišných buněk ukládají cukry, tukové i krystalické inkluze (tuk v kapénkách), pigmenty - melaniny - hnědé až černé,
pyrrolová barviva - porfyriny - v hemoglobinu, zbarvují lastury měkkýšů a skořápky ptačích vajec, karotenoidy - beta karoten v játrech - z něj se tvoří vitamín K. Pigmenty se podílejí na zbarvení živočichů.


Transport a signalizace


Jedním způsobem přenosu látek mezi buňkami je osmóza = přechod rozpouštědla (př. voda) z roztoku (př. cukru) o nižší koncentraci (hypotonické prostředí) do roztoku s vyšší koncentrací přes výběrově propustnou membránu, která propouští např. vodu, kyslík, ale nepropouští větší molekuly a kyslík. K osmóze dochází tak dlouho, dokud se nevyrovná osmotický tlak na obou stranách membrány - této cestě transportovaných částic se říká symplast = propojení protoplastů rostlinných buněk vlákny cytoplazmy, která prochází plazmodesmaty. Difúze - přechod hydratovaných iontů skrz buněčnou stěnu po koncentračním spádu (gradientu) - této cestě částic na krátké vzdálenosti se říká apoplast. Vzniká propojením buněčných stěn, mezibuněčných a volných prostorů v pletivech.


Těmto formám transportu se říká pasivní přenos = nerozhoduje o něm buňka, je určen koncentrací vodných roztoků.


Většina látek musí být do buňky přenášena pomocí specifických přenašečů (př. glukózy a Ak) - děje se to dvěma způsoby: usnadněnou difúzí a aktivním transportem. Usnadněná difúze - probíhá ve směru koncentračního spádu - přenášené molekuly se váží na specifické místo bílkoviny v CM a tím se zprostředkuje přesun látky skrz CM, transport nespotřebovává energii. Aktivní transport - v cytoplazmě jsou organické ionty a kationy draslíku - vychází v malé míře, ale jinak si je organické ionty drží.


Pak něco způsobí, že se buňka stane prostupná kationům sodíku. Tím poruší klidový membránový potenciál a buňka se nabije kladně - membrána se depolarizuje. Pak se znovu polarizuje (uvolní kanál pro kationy draslíku). To je jen krátkodobé řešení. Dlouhodobým je sodíko - draslíková pumpa, která se platí energií (ATP). Symport je, když jdou 2 látky jedním směrem (dovnitř nebo ven). Antiport je, když jde 1 látka ven a 1 dovnitř. Endocytóza - transport větších částic (př. bílkoviny) - cytoplazmatická membrána je obalí a pošle do buňky. Exocytóza - vyvrhování či výdej molekul ven z buňky skrz CM. Pinocytóza - věčné pití, při ní se do buňky dostávají koloidní roztoky bílkovin. Fagocytóza - tou jsou přijímány velké částice (někdy i buňky). Je to primitivní způsob výživy některých organismů. Částice jsou obklopeny výběžky cytoplazmy, vtaženy dovnitř a stráveny (př. makrofágy).


Nakladatelství, knihy, učebnice, příjímačkyŘadu let vydáváme velice žádané, doplňkové učebnice k maturitní zkoušce – jedná se o vypracované maturitní otázky téměř ze všech předmětů zkoušených u maturit. Vydáváme také publikace k přijímacím zkouškám na střední školy a vysoké školy (české i zahraniční).

Publikace Maturita 2023 Vám přinášejí podrobně zpracované maturitní otázky z jednotlivých předmětů nejčastěji se objevujících u maturit. Jazykové učebnice s překladem obsahují na pravé straně český překlad cizího textu z levé strany. Každá učebnice zahrnuje od dvaceti do padesáti podrobně zpracovaných maturitních otázek.

Publikace Přijímačky na VŠ 2023 nabízí publikace uchazečům o studia na vysoké škole, kteří nenechají nic náhodě. Jedná se:
- o precizně vypracované studijní texty k přijímacím zkouškám na právnické, lékařské, přírodovědecké, technické a další odborné vysoké školy
- o cvičebnice s testovými otázkami a odpověďmi, se kterými se s největší pravděpodobností setkáte u přijímacích zkoušek na vysoké školy

Publikace Přijímačky na SŠ 2023 obsahuje souhrn učiva matematiky ze ZŠ, který je zpracován ve formě sportovních a zábavných příkladů.
PorovnejCenu.cz    PorovnaniCen.cz    Prijimacky.cz    VeselaSova.cz - knihkupectví    Maturita.cz    iMaturita.cz    Jazykove-skoly.cz    HyperStudent.cz

  » stáhněte si naši ikonku «

Nakladatelství Radek Veselý

     Nakladatelství, příjímačky, učebnice, knihy  +420 602 586 411
      Email   radekvesely@centrum.cz