Nakladatelství Radek Veselý
Nakladatelství Radek Veselý
    Vše o nákupu  |  Kontaktujte nás         

Nemáte žádné zboží v košíku.

Učebnice, vypracované maturitní otázky, příprava na příjímací zkoušky na SŠ, příprava na příjímací zkoušky na VŠ, učebnice na SŠ, učebnice na VŠ, příjímací zkoušky


Chemie - studijní text - komplexní příprava na přijímací zkoušky na VŠ 

Chemie - studijní text - komplexní příprava na přijímací zkoušky na VŠ


 Kategorie: Příjímačky na VŠ české


Chemie - studijní text - komplexní příprava na přijímací zkoušky na VŠ šperky, prsteny, náušnice
Chemie - studijní text - komplexní příprava na přijímací zkoušky na VŠ

Kód produktu:
nezadán

Výrobce:
RNDr. Jiří Holinka, Ph. D.

Dostupnost:
není skladem

Naše cena:
219,- Kč
Počet:   


Chemie - studijní text - komplexní příprava na přijímací zkoušky na VŠ

ISBN: 80-86376-31-1, Formát: A4, Počet stran: 178


Úvod

Znalosti z chemie patří k pilířům znalostí studentů ucházejících se o studium na vysokou školu. Tento požadavek je v souladu s významem poznatků, které značnou měrou prohlubují naše znalosti o hmotě a změnách kterým tato hmota podléhá. V neposlední řadě pak rozvoj některých hraničních oborů, jakými jsou biochemie a bioorganická chemie, umožnily prohloubení našich znalostí o stavbě živých soustav a o dějích, které v nich probíhají. Tyto poznatky využívají jak biologové a pracovníci v medicínských, veterinárních a farmaceutických oborech.
Kniha, kterou dostáváte právě do rukou, podává studentům ucelenou a přehlednou formou učivo středoškolské chemie. Jejím cílem není nahradit stávající středoškolské učebnice, ale vhodně je doplnit, utřídit látku, která bývá často značně roztříštěná a tím nepřehledná. Při výběru jednotlivých faktů jsem kladl důraz zejména na ty pasáže středoškolské chemie, které se objevují s vyšší pravděpodobností na přijímacích zkouškách, a které podle zkušeností z korespondenčních kurzů, které již několik let vedu, dělají studentům větší nesnáze. Měla by se tedy tato kniha stát užitečnou pomůckou v přípravě k přijímacím zkouškám na přírodovědecké, lékařské, farmaceutické a veterinární fakulty.
Zda a jak se podařilo tyto, dozajista nesmělé, cíle naplnit, to ponechám na posouzení vás, čtenářů. Uvítám rovněž veškeré ohlasy a připomínky, které pomohou toto dílo doplnit a zkvalitnit. Věřím, že vám tato kniha vydatně pomůže k vykonání jednoho z velmi důležitých kroků vašeho života.


OBSAH

1. Obecná a anorganická chemie
1. 2. Přehled základních pojmů složení hmoty
1. 2. Stavba atomu
1. 3. Molekuly
1. 4. Chemické vzorce
1. 5. Chemické reakce
1. 6. Chemické rovnováhy a výpočet pH
1. 6. Základy názvosloví anorganických sloučenin
1. 7. Prvky s
1. 7. 1. Alkalické kovy (prvky s1 = prvky I.A skupiny)
1. 7. 2. Kovy alkalických zemin (prvky s2 = prvky II.A skupiny)
1. 7. 3. Vodík
1. 8. Prvky p
1. 8. 1. Vzácné plyny (prvky p6)
1. 8. 2. Halogeny - prvky p5
1. 8. 3. Chalkogeny - prvky p4
1. 8. 3. 1. Kyslík
1. 8. 3. 2. Síra
1. 9. Prvky skupiny dusíku - prvky p3
1. 9. 1. Dusík
1. 9. 2. Fosfor
1. 10. Prvky skupiny uhlíku - prvky p2
1. 10. 1. Uhlík
1. 10. 2. Křemík
1. 10. 3. Cín
1. 10. 4. Olovo
1. 11. Prvky skupiny boru - prvky p1
1. 11. 1. Bor
1. 11. 2. Hliník
1. 13. Chemie vybraných prvků-d
1. 13. 1. Titan
1. 13. 2. Vanad
1. 13. 3. Chrom
1. 13. 4. Mangan
1. 13. 5. ®elezo
1. 13. 6. Kobalt a nikl
1. 13. 7. Molybden a wolfram
1. 13. 8. Platinové kovy
1. 13. 9. Měď, stříbro, zlato
1. 13. 10. Zinek, kadmium, rtuť
1. 14. Chemie f-prvků
2. Chemie organických sloučenin
2. 1. Obecné základy organické chemie
2. 1. 1. Podstata vazeb v organických sloučeninách
2. 1. 2. Struktura organických sloučenin
2. 1. 3. Klasifikace organických sloučenin
2. 1. 4. Efekty substituentů a mechanizmy posunů elektronů
2. 1. 5. Mechanizmy reakcí organických sloučenin
2. 2. Uhlovodíky nasycené - alkany, cykloalkany
2. 3. Uhlovodíky s dvojnými vazbami, alkeny
2. 4. Uhlovodíky s trojnými vazbami, alkiny
2. 5. Aromatické uhlovodíky (areny - Ar)
2. 6. Surovinová základna organické chemie
2. 7. Deriváty uhlovodíků
2. 7. 1. Halogenderiváty uhlovodíků
2. 7. 2. Organokovové sloučeniny
2. 7. 3. Hydroxyderiváty uhlovodíků (alkoholy a fenoly)
2. 7. 4. Aldehydy
2. 7. 5. Ketony
2. 7. 6. Karboxylové kyseliny
2. 7. 7. Substituční deriváty karboxylových kyselin
2. 7. 7. 1. Halogenkyseliny
2. 7. 7. 2. Hydroxykyseliny
2. 7. 7. 3. Oxokyseliny
2. 7. 7. 4. Aminokyseliny
2. 7. 8. Funkční deriváty karboxylových kyselin
2. 8. Deriváty kyseliny uhličité
2. 8. 1. Fosgen
2. 8. 2. Močovina
2. 9. Dusíkaté sloučeniny
2. 9. 1. Aminy
2. 9. 2. Diazoniové soli
2. 9. 3. Diazomethan
2. 9. 4. Nitrolátky
2. 10. Heterocyklické sloučeniny
3. Biochemie
3. 1. Enzymy
3. 2. Bílkoviny a jejich metabolizmus
3. 2. Sacharidy a jejich metabolizmus
3. 4. Nukleové kyseliny

2. 8. Deriváty kyseliny uhličité


Kyselinu uhličitou můžeme pokládat za dvojsytnou kyselinu a její hydroxylové skupiny můžeme nahradit různými substituenty za vzniku stálých derivátů:


2. 8. 1. Fosgen


Fosgen se získává vedením oxidu uhelnatého a chloru přes aktivní uhlí při teplotě 200 oC nebo při slunečním světle (odtud název fosgen – z řeckého fos = světlo, gennan = tvořit). Fosgen je bezbarvý plyn, slabého zápachu, velmi jedovatý. Chemicky se fosgen chová jako chloridy karboxylových kyselin.2. 8. 2. Močovina


Močovina je nejdůležitější derivát kyseliny uhličité. Technicky se močovina vyrábí zahříváním oxidu uhličitého a amoniaku v autoklávu na 130 oC při tlaku asi 5 MPa. Přitom vzniká karbamid amonný, který pak dehydratuje na močovinu.Močovina je krystalická látka obsažená v moči savců, ryb a obojživelníků. Je to první organická sloučenina, kterou se podařilo připravit uměle z anorganických surovin, a to zahříváním kyanatanu amonného (F. Wőhler, 1828).
Zahříváním nad teplotu tání ztrácí močovina molekulu amoniaku a přechází na tzv. biuret (amid allofanové kyseliny):
Močovina je používána jako přísada do siláže, jako hnojivo, ve farmaceutickém průmyslu je surovinou k přípravě barbiturátů (vznikají reakcí s kyselinou melonovou) a v chemickém průmyslu k výrobě aminoplastů. Reakcí s formaldehydem vznikají za vhodných podmínek aminové pryskyřice.


Nakladatelství, knihy, učebnice, příjímačkyŘadu let vydáváme velice žádané, doplňkové učebnice k maturitní zkoušce – jedná se o vypracované maturitní otázky téměř ze všech předmětů zkoušených u maturit. Vydáváme také publikace k přijímacím zkouškám na střední školy a vysoké školy (české i zahraniční).

Publikace Maturita 2023 Vám přinášejí podrobně zpracované maturitní otázky z jednotlivých předmětů nejčastěji se objevujících u maturit. Jazykové učebnice s překladem obsahují na pravé straně český překlad cizího textu z levé strany. Každá učebnice zahrnuje od dvaceti do padesáti podrobně zpracovaných maturitních otázek.

Publikace Přijímačky na VŠ 2023 nabízí publikace uchazečům o studia na vysoké škole, kteří nenechají nic náhodě. Jedná se:
- o precizně vypracované studijní texty k přijímacím zkouškám na právnické, lékařské, přírodovědecké, technické a další odborné vysoké školy
- o cvičebnice s testovými otázkami a odpověďmi, se kterými se s největší pravděpodobností setkáte u přijímacích zkoušek na vysoké školy

Publikace Přijímačky na SŠ 2023 obsahuje souhrn učiva matematiky ze ZŠ, který je zpracován ve formě sportovních a zábavných příkladů.
PorovnejCenu.cz    PorovnaniCen.cz    Prijimacky.cz    VeselaSova.cz - knihkupectví    Maturita.cz    iMaturita.cz    Jazykove-skoly.cz    HyperStudent.cz

  » stáhněte si naši ikonku «

Nakladatelství Radek Veselý

     Nakladatelství, příjímačky, učebnice, knihy  +420 602 586 411
      Email   radekvesely@centrum.cz