Nakladatelství Radek Veselý
Nakladatelství Radek Veselý
    Vše o nákupu  |  Kontaktujte nás         

Nemáte žádné zboží v košíku.

Učebnice, vypracované maturitní otázky, příprava na příjímací zkoušky na SŠ, příprava na příjímací zkoušky na VŠ, učebnice na SŠ, učebnice na VŠ, příjímací zkoušky


Obecná chemie - pro gymnázia a střední školy 

Obecná chemie - pro gymnázia a střední školy


 Kategorie: Maturni otazky


Obecná chemie - pro gymnázia a střední školy šperky, prsteny, náušnice
Obecná chemie - pro gymnázia a střední školy

Kód produktu:
nezadán

Výrobce:
Jan Břížďala

Dostupnost:
není skladem

Naše cena:
199,- Kč
Počet:   


Obecná chemie - pro gymnázia a střední školy

ISBN: 80-86376-41-9, Formát: A4, Počet stran: 112


ÚVOD


Jak pracovat s touto učebnicí?


V této učebnici se setkáte s pěti formáty písma, které mají následující významy:
Názvy kapitol a jednotlivých článků
Standardní studijní text
Demonstrační pokus
Číslo a popis obrázku
Zajímavost, rozšiřující informace


Učebnice je rozdělena na šest částí, které svým obsahem odpovídají běžným požadavkům středních škol a gymnázií na úroveň vzdělání studentů v rámci obecné chemie.
Úvod do učiva chemie
Atomy a molekuly
Chemické reakce
Termochemie
Elektrochemie
Základní chemické výpočty


Na zadních stranách učebnice jsou umístěny přílohy (elektronové konfigurace prvků a vyobrazení základních laboratorních pomůcek, výsledky chemických výpočtů aj.).
V závěru každého článku probíraného učiva je několik kontrolních otázek a úloh, které je vhodné využít pro okamžité upevnění (nově) nabitých znalostí.
U mnoha teoretických poznatků je přiřazen rychlý experiment, který je vhodné při výuce daného problému demonstrovat.
V závěru některých kapitol jsou zveřejněny laboratorní práce mající řádně opodstatnit probírané učivo.


Mnoho úspěchu při studiu přeje


Autor


OBSAH


1. Úvod do učiva chemie ... 7
1.1 Historie a současnost ... 8
1.2 Vědní obory chemie ... 10
1.3 Pozorování látek ... 11
1.4 Skupenské přeměny ... 12
1.5 Směsi a jejich dělení ... 14


Laboratorní práce (Základní vlastnosti látek) ... 19
Laboratorní práce (Oddělování složek směsí) ... 20


2. Atomy a molekuly ... 21
2.1 Původní myšlenka a následné teorie ... 22
2.2 Skutečná struktura látek ... 24
2.3 Stavba elektronového obalu ... 27
2.4 Pohyby částic ... 32
2.5 Radioaktivita ... 33
2.6 Chemická vazba ... 36
2.7 Teorie hybridizace a VSEPR ... 41


Laboratorní práce (Chemická vazba) ... 45


3. Chemické reakce ... 46
3.1 Klasifikace chemických reakcí ... 47
3.2 Vyčíslování chemických rovnic ... 49
3.3 Kinetika chemických reakcí ... 54
3.4 Chemická rovnováha ... 59
3.5 Teorie acidobazických reakci ... 61
3.6 Hydrolýza ... 63


4. Termochemie ... 64
4.1 Základy termodynamiky ... 65
4.2 Exotermní a endotermní reakce ... 67
4.3 Termochemické zákony ... 68
4.4 Základní výpočty termochemie ... 69


5. Elektrochemie ... 70
5.1 Poločlánky a články ... 71
5.2 Řada napětí kovů ... 74
5.3 Elektrolýza ... 76
5.4 Faradayovy zákony ... 78


Laboratorní práce (Řada napětí kovů) ... 79


6. Základní chemické výpočty ... 80
6.1 Hmotnostní a objemový zlomek ... 81
6.2 Směšovací rovnice ... 83
6.3 Relativní atomová hmotnost ... 84
6.4 Látkové množství ... 86
6.5 Molární hmotnost ... 87
6.6 Látková koncentrace ... 88
6.7 Kyselost a zásaditost ... 89


Výpočty z chemických vzorců a rovnic ... 92


Přílohy  • Řešení vyčíslování chemických rovnic ... 95

  • Výsledky chemických výpočtů ... 96

  • Historie uspořádávání chemických prvků ... 97

  • Periodický zákon ... 98

  • Elektronové konfigurace prvků od vodíku po kalifornium ... 99

  • Laboratorní pomůcky ... 100

  • Výstupní test ... 101


Rejstřík ... 104
Doporučená literatura ... 106
Nakladatelství Radek Veselý (Aktuální nabídka publikací) ... 107


POSUDKY RECENZENTŮ


Prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
(Vysoká škola chemicko-technologická, Praha):
Obecná chemie je souborem teoretických disciplín, jejichž znalost umožňuje studentům chemie hlubší pochopení a nacházení souvislostí v popisných chemických vědách, jakými jsou anorganická a organická chemie. Učebnice Obecné chemie Jana Břížďaly seznamuje čtenáře přístupnou a přitom zajímavou formou se základy stavby hmoty, popisu chemické vazby a chemických dějů z hlediska rovnováhy a kinetiky. Zvláštní pozornost autor věnuje acidobazickým a oxidačně-redukčním reakcím včetně elektrochemických dějů, jakož i termodynamickým aspektům chemických procesů. Teoretické pasáže jsou doplněny řadou příkladů základních chemických výpočtů a ilustrativními obrázky a schématy. Výhodou autora byla bezesporu jeho čerstvá zkušenost studenta středoškolské chemie a tedy možnost nahlížet studovanou tématiku i ze strany příjemce nových informací a konceptů. I přes malé pedagogické zkušenosti autora tak vznikl poměrně vyzrálý text, který se může stát solidním studijním materiálem středoškolské chemie.


Ing. Štěpán Huber
(Vysoká škola chemicko-technologická, Praha):
Jak už sám název napovídá, jedná se o učebnici obecné chemie pro střední školy. Tomu je podřízena jak skladba, tak rozsah probírané látky. Některé pasáže lze využít i při výuce chemie na základních školách a učebnici jako celek pak jako přehled vědomostí vhodný pro zájemce o studiu na některé z chemicky zaměřených vysokých škol. Jednoznačným přínosem publikace pak je přítomnost kontrolních otázek na koncích kapitol, díky kterým si může čtenář sám ověřit, jestli diskutovanému tématu porozuměl nebo nikoli.


Mgr. Jana Kratochvílová
(Gymnázium Třebíč):
Tato práce mne zaujala po stránce lepšího zařazení kapitol v rámci učebnice obecné chemie. Uvádí za každou kapitolou otázky a úkoly, to je dobré pro opakování učiva. Za pozitivní prvek též považuji vřazení laboratorních prací. Doplnila bych do textu více rovnic u acidobazických reakcí a dále zvláštní kapitolu o modelech atomů, které jsou zde jen krátce zmíněny. Rozvedla bych i více kapitolu základy termodynamiky. U řady napětí kovů bych přidala více definic vyplývajících z Beketovovy řady. Autor čerpá z řady dobrých zdrojů. Domnívám se, že práce je vzhledem ke zkušenostem a věku autora velmi zdařilá.


Nakladatelství, knihy, učebnice, příjímačkyŘadu let vydáváme velice žádané, doplňkové učebnice k maturitní zkoušce – jedná se o vypracované maturitní otázky téměř ze všech předmětů zkoušených u maturit. Vydáváme také publikace k přijímacím zkouškám na střední školy a vysoké školy (české i zahraniční).

Publikace Maturita 2023 Vám přinášejí podrobně zpracované maturitní otázky z jednotlivých předmětů nejčastěji se objevujících u maturit. Jazykové učebnice s překladem obsahují na pravé straně český překlad cizího textu z levé strany. Každá učebnice zahrnuje od dvaceti do padesáti podrobně zpracovaných maturitních otázek.

Publikace Přijímačky na VŠ 2023 nabízí publikace uchazečům o studia na vysoké škole, kteří nenechají nic náhodě. Jedná se:
- o precizně vypracované studijní texty k přijímacím zkouškám na právnické, lékařské, přírodovědecké, technické a další odborné vysoké školy
- o cvičebnice s testovými otázkami a odpověďmi, se kterými se s největší pravděpodobností setkáte u přijímacích zkoušek na vysoké školy

Publikace Přijímačky na SŠ 2023 obsahuje souhrn učiva matematiky ze ZŠ, který je zpracován ve formě sportovních a zábavných příkladů.
PorovnejCenu.cz    PorovnaniCen.cz    Prijimacky.cz    VeselaSova.cz - knihkupectví    Maturita.cz    iMaturita.cz    Jazykove-skoly.cz    HyperStudent.cz

  » stáhněte si naši ikonku «

Nakladatelství Radek Veselý

     Nakladatelství, příjímačky, učebnice, knihy  +420 602 586 411
      Email   radekvesely@centrum.cz