Nakladatelství Radek Veselý
Nakladatelství Radek Veselý
    Vše o nákupu  |  Kontaktujte nás         

Nemáte žádné zboží v košíku.

Učebnice, vypracované maturitní otázky, příprava na příjímací zkoušky na SŠ, příprava na příjímací zkoušky na VŠ, učebnice na SŠ, učebnice na VŠ, příjímací zkoušky


Maturitní otázky Gramatika a stylistika 

Maturitní otázky Gramatika a stylistika


 Kategorie: Maturni otazky


Maturitní otázky Gramatika a stylistika šperky, prsteny, náušnice
Maturitní otázky Gramatika a stylistika

Kód produktu:
nezadán

Výrobce:
Ing. Jitka Mudrychová

Dostupnost:
skladem / ihned k dodání

Naše cena:
105,- Kč
Počet:   


Maturitní otázky Gramatika a stylistika

ISBN: 80-86376-10-1, Formát: A5, Počet stran: 94


Témata: 

1. O původu a vývoji českého jazyka
2. Slovní zásoba a její obohacování
3. Slovníky
4. Podstatná jména
5. Přídavná jména
6. Zájmena
7. Číslovky
8. Slovesa
9 . Neohebné slovní druhy
10. Větné členy
11. Věta jednoduchá
12. Souvětí
13. Slovní zásoba a její rozvrstvení
14. Vztahy souřadné a podřadné
15. Věta hlavní
16. Věta vedlejší
17. Vývoj českého pravopisu
18. Verbální a mimoverbální komunikace
19. Nářečí
20. Interpunkce
21. Slova jednoznačná, mnohoznačná, významově blízká
22. Odborný styl 
23. Umělecký styl
24. Publicistický styl
25. Skladebné dvojice
26. Charakteristika
27. Popis
28. Vývoj naší jazykovědy
29. Tvoření slov v češtině, obohacování slovní zásoby
30. Přejatá slova
22. Styl odborný


= styl odbor. publikací, časopisů  • cílem je poučit

  • používá se slohový postup popisný, výkladový, úvahový

  • požadavek: věcná správnost, úplnost, přesnost, jednoznačnost vyjádření, přehlednost.


Slovní zásoba odbor. stylu:


Odborné názvy ( termíny)- odborná terminologie


1)- jednoslovná pojmenování


a) speciální ( v jednom oboru v jediném významu- vodík,neuron)


b) v ustáleném významu- v různých oborech- př.kostra, náprava


2) víceslovná pojmenování ( terminologická sousloví)- spojení substantiva se shodným přívlastkem- podstat. jméno -chemická reakce atd.


- spojení se slovesem- zúčtovat ve prospěch, připsat na vrub


3) shrnující názvy- finanční prostředky, psací potřeby diferencující výrazy- vražda ( úmyslná), zabití (neúmyslné) , kruh (plocha)- kružnice ( křivka)


Termíny mohou být slova :  • domácí- ponorka, kyvadlo

  • přejatá- zvl. mezinárodní- kilogramy, laser

  • výklad termínů- terminologické slovníky, slovníky cizích slov


Syntax odborného stylu.


A) Stavba věty jednoduché- sevřenost- jmenné konstrukce


Příd. jména slovesná = náhrada vět vztažných


Podstat. jména slovesná = dtto


Př. ( vzniklý, vyjadřující)


Druhotné předložky v důsledku místo protože


za účelem- místo aby


B) důraz na těsná spojení


- přechodníkové vazby, trpný rod


C) pořádek slov ve větě- jádro výpovědi na konci oznamovací věty, dělení na odstavce, oddíly.


D) souvětí- složitost, podřazenost, propracovanost, vsuvky(v definicích)- zpřesnění , vysvětlení pojmů, využití závorek.


E) explicitnost- vyjadřování významových vztahů


F) grafické znázorňování- typy, velikost písma, prokládání, podtržení, číslování oddílů textů G) citace ( uvádění názorů původního znění)+ bibliografické údaje.


Slohové útvary:


Odborný popis, článek, stať, pojednání encyklopedické recenze-=kritické hodnocení literárního díla- texty vědeckopopularizační- pro široký okruh neodborníků- jednodušší výklad, názornější vysvětlení významu termínů.


Nakladatelství, knihy, učebnice, příjímačkyŘadu let vydáváme velice žádané, doplňkové učebnice k maturitní zkoušce – jedná se o vypracované maturitní otázky téměř ze všech předmětů zkoušených u maturit. Vydáváme také publikace k přijímacím zkouškám na střední školy a vysoké školy (české i zahraniční).

Publikace Maturita 2023 Vám přinášejí podrobně zpracované maturitní otázky z jednotlivých předmětů nejčastěji se objevujících u maturit. Jazykové učebnice s překladem obsahují na pravé straně český překlad cizího textu z levé strany. Každá učebnice zahrnuje od dvaceti do padesáti podrobně zpracovaných maturitních otázek.

Publikace Přijímačky na VŠ 2023 nabízí publikace uchazečům o studia na vysoké škole, kteří nenechají nic náhodě. Jedná se:
- o precizně vypracované studijní texty k přijímacím zkouškám na právnické, lékařské, přírodovědecké, technické a další odborné vysoké školy
- o cvičebnice s testovými otázkami a odpověďmi, se kterými se s největší pravděpodobností setkáte u přijímacích zkoušek na vysoké školy

Publikace Přijímačky na SŠ 2023 obsahuje souhrn učiva matematiky ze ZŠ, který je zpracován ve formě sportovních a zábavných příkladů.
PorovnejCenu.cz    PorovnaniCen.cz    Prijimacky.cz    VeselaSova.cz - knihkupectví    Maturita.cz    iMaturita.cz    Jazykove-skoly.cz    HyperStudent.cz

  » stáhněte si naši ikonku «

Nakladatelství Radek Veselý

     Nakladatelství, příjímačky, učebnice, knihy  +420 602 586 411
      Email   radekvesely@centrum.cz